Adatkezelési tájékoztató - Parti Szőrme Kft.

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A Parti Szőrme Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Parti Szőrme Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a Parti Szőrme Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:
Postai címünk: 5440 Kunszentmárton, Vörösmarty utca 2.
E-mail címünk: iroda@partiszorme.hu
Webcímünk: www.partiszorme.hu
Telefonszámunk: +36 30.6708386

Az adatkezelések alapadatai:

1. A honlap használata során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
– a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,
– a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
– a látogatottság mérésére,
– statisztikai célok

Adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulásos érdeke GDPR 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre:
– IP cím
– a látogatás időpontja
– a meglátogatott aloldalak adatai,
– az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Adatkezelés időtartam:
1 hónap

Érintettek köre:
A honlap látogatói.

2. A regisztráció során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– Regisztráció a honlapon,
– a látogatóknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása,
– értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

Adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulásos érdeke GDPR 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre:
– vezetéknév, keresztnév
– születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
– e-mail cím

Adatkezelés időtartam:
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Érintettek köre:
A honlapon regisztrálók

3. A webáruházi szolgáltatások igénybevétele során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– Webáruházi szolgáltatások igénybevétele
– A megrendelések kezelése és teljesítése,

Adatkezelés jogalapja:
szerződés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Kezelt adatok köre:
– teljes név, telefonszám és e-mail cím,
– az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

Adatkezelés időtartam:
A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

Érintettek köre:
A webáruházban rendelők, vásárlók.

4. A vásárlások során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– A vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése

Adatkezelés jogalapja:
jogi kötelezettség (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Kezelt adatok köre:
– fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),
– egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,
– kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)
– számlázási név, természetes személy esetén teljes név,
– az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)
– számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

Adatkezelés időtartam:
A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Érintettek köre:
A webáruházban rendelők, vásárlók.

5. A hírlevél küldés során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– Hírlevél küldése
– Ügyféllel kapcsolattartás, értesítés új akciókról, új termékekről.

Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre:
– teljes név,
– e-mail cím

Adatkezelés időtartam:
Hírlevélről történő leiratkozásig

Érintettek köre:
Hírlevél küldését kérők.

6. Nyereményjátékok során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– Nyereményjáték
– Az adatkezelő megítélésének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával vásárlók elégedettségének növelése

Adatkezelés jogalapja:
– hozzájárulás
– jogi kötelezettség

Kezelt adatok köre:
– teljes név
– e-mail cím
– telefonszám
– lakcím

Adatkezelés időtartam:
– résztvevők esetében a játék befejezéséig
– nyertesek esetében 8 évig

Érintettek köre:
A nyereményjátékban részvevők

7. Panaszkezelés során kezelt adatok

Adatkezelés célja:
– Ügyintézés, panasz
– Észrevételre, panaszra válaszadás

Adatkezelés jogalapja:
jogi kötelezettség

Kezelt adatok köre:
– teljes név
– e-mail cím
– telefonszám
– levelezési cím
– egyéb személyes üzenet

Adatkezelés időtartam:
5 évig

Érintettek köre:
Bejelentő, panaszos ügyfelek

Hozzájárulását bármikor és ingyenesen visszavonhatja és az Adatkezelő törli adatait.

Az személyes adatok megadása nem kötelező. Amennyiben nem adja meg adatait az adatkezelő nem tudja figyelembe venni pályázati szándékát.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha webáruházunkban vásárolni szeretnének. illetve időszakos, nyereményjátékban részt venni kívánnak

A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Kinek továbbítjuk az adatait?

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Legfeljebb hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az érintettek adatait kezelő adatfeldolgozók az alábbi táblázatban tekinthetők meg.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

A weboldal üzemeltetője:
Aktiv Digital Media Kft.
5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
office@aktivdigital.hu
+36 30 160 6979

Tárhelyszolgáltató:
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
+36 30 598 7210
https://webhosticon.hu/

Szállítási partner:
DPD Hungária Kft

1158 Budapest Késmárk utca 14/B

0615016200

Könyvelési partner:
Kéki &Kéki Bt

5440 Kunszentmárton Csongrádi út 68
kekine.piroska@gmail.com
+36 30 4175314

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.
A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.

Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
– az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről
– az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
– az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor
– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor
– az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását
– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: http://naih.hu

8. Élettartam Garancia

A Parti Szőrme Kft. élettartam garanciája azon Parti Szőrme márkajelzésű irha kabátokra, mellényekre /melyek bruttó vételára az 50.000Ft-ot meghaladta/ terjed ki amelyek árcímkéin ez megtalálható, illetve a weboldalunkon ez feltüntetésre kerül. Amennyiben a termék meghibásodna /szakadás,feslés,varrás kibomlás/ köszönhetően a hibás alapanyagnak, vagy a gyártás során bekövetkezett emberi mulasztásnak, úgy a Parti Szőrme Kft. megjavítja vagy kicseréli az adott bőrterületet.

Ehhez kérjük keresse fel cégünket az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: iroda@partiszorme.hu
Tel: 
+36 30 670 83 86
Cím: 5440 Kunszentmárton Vörösmarty utca 2. /telephely/

Amennyiben nem közvetlenül tőlünk vásárolta a terméket akkor is a hatékonyabb ügyintézés miatt kérem cégünket keresse. A garancia érvényesítése céljából kérjük a vásárláskor kapott blokkot,számlát szíveskedjen a rendelkezésünkre bocsájtani.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

  • nem rendeltetésszerű használatból eredő hibára
  • a megnevezésen kívüli más egyéb termékekre
  • ha külső erőszakos behatás érte a terméket/beakadt valahová és így erőszakosan kiszakadt,le lett öntve bármiféle itallal étellel, mosták-szárították külső eszközzel és ezáltal elégett a bőr/
  • szélsőségesen elhasználódott termékre

Jelen garancia kizárólag javításra vonatkozik azzal a kiegészítéssel,hogy cégünk a szállítás díját oda-vissza magára vállalja. Futárt küld a megadott címre és a lehető legrövidebb időn belül /vevővel történő egyeztetés alapján/ visszaküldi.

Nem tejed ki a használt termék cseréjére és a vételár visszafizetésére.

Fontos: Mielőtt használatba veszi a terméket minden esetben olvassa el a használati utasítást,illetve tájékozódjon honlapunkon a termék adottságait/használatát illetően. Akár e-mail-ben akár telefonon állunk rendelkezésükre.

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön a legfrissebb akciókról!